Sam Ballet

Het werk van Sam Ballet kan je zien als een visueel dagboek waarin hij zijn dagelijkse leven in beeld brengt. Sociale media en film spelen hierin een grote rol en zijn grote inspiratiebronnen.
De ironie schuilt in het onderwerp van zijn kunstwerken. Hij focust op het alledaagse, het gewone, maar met de blik van een kunstenaar. Door de context te verwijderen krijgen de cartoonachtige tekeningen een extra lading. Soms grappig, soms bevreemdend en snedig. Maar altijd met een artistieke waarde.

De keerzijde is natuurlijk dat, hoe hoger het zelfbewustzijn, hoe kwetsbaarder het wordt. Dit verklaart dan ook het gebruik van ironie. Het werkt als een airbag. Ironie nodigt uit tot zelfreflectie, schept het idee dat je je eigen leven in de hand hebt, jezelf op afstand kan overzien, superieur aan je eigen driften, lusten en ambities.

vernissage vrijdag 9.11 van 19 tot 22 uur
expo: 9.11 tem 1.12.18