william fort

Illegale immigratie, natuurrampen, de opwarming van de aarde, nucleaire oorlog, … Niets om mee te lachen! of toch wel? In ‘the end is near here’, de tweede solotentoonstelling van tekenaar William fort (1987°, le Chesnay), is geen enkel onderwerp taboe. Inspiratie voor ‘the end is near here’ haalt William bij de in 1947 ingevoerde doomsday clock. Deze denkbeeldige klok geeft aan hoe dicht de mensheid bij een door zichzelf veroorzaakte wereldwijde ramp bevindt. Bij de introductie ervan stond de klok op zeven minuten voor twaalf. Vandaag de dag staat ze op tweeëneenhalve minuut voor twaalf. Dringend tijd dus om ‘the end is near here’ te gaan zien voordat de wereld vergaat!

Doomsday: 10 nov 2017
Expo: 10.11 – 2.12